Inzeráty

Spravodajca

Desatoro

OkO SPZ Košice-okolie

Komenského 73

040 01 Košice

tel.č.: 0944 512 609

tel.č.: 0917 824 493

spzkosiceokolie@gmail.com