Inzeráty

Spravodajca

Desatoro

OkO SPZ Košice-okolie

Komenského 73

040 01 Košice

tel.č.: 0944 512 609

tel.č.: 0917 824 493

spzkosiceokolie@gmail.com

PostHeaderIconPredstavenstvo

 

Predseda OkO SPZ Košice-okolie

  • Ondrej ValikTajomník OkO SPZ Košice-okolie

  • Ing.  Ľubomír  MajerníkPodpredseda OkO SPZ Košice-okolie

  • Ing. Katarína MolnárováPredseda ekonomickej komisie

  • Ing. Vladimír PačaiPredseda poľovníckej komisie

  • Ing. Ivan KováčPredseda streleckej komisie

  • Lukáš FedorPredsedníčka osvetovej komisie

  • Ing. Annamária TóthováPredseda Dozornej rady

  • Jozef Veber